Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení těchto vozidel: Traktor

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 17 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
  • "B96" lze absolvovat současně se skupinou B