Autoškola pro skupiny AM, A1, A2, A, B, BE a T

Maximální vstřícnost a přizpůsobení časovým možnostem žáků, v případě nutnosti výuka ve večerních hodinách a o víkendech.
Přistavení vozu v místě bydliště žadatele.

Školení řidičů referentů, kondiční jízdy.

Rádi a kvalitně Vás připravíme na bezpečnou a plynulou jízdu v městském provozu.

Autoškola VD Vám nabízí

  • Autoškola pro skupiny AM, A1, A2, A, B, BE a T
  • V případě možnosti přistavení vozidla do místa bydliště žadatele.
  • Maximální vstřícnost a přizpůsobení časovým možnostem žáků
  • Výuka ve večerních hodinách a o víkendech.
  • Školící středisko, školení řidičů referentů
  • Vrácení řidičského průkazu po vybodování, nebo po zákazu činnosti
  • Kondiční jízdy

 

 

 

 

Jak se přihlásit?

1. Kontaktujte nás na telefonu +420 604 786 964
2. Dojít k lékaři pro potvrzení, potvrzení nesmí být starší 3 měsíců.
3. Přijít k nám do autoškoly s vyplněnou žádostí. S sebou: potvrzení od doktora a občanský průkaz.

Jaké podmínky k získání řidičského průkazu musíte splňovat?

• věk min. 18 let (v den ukončení výcviku - zahájit výcvik můžete již 18 měsíců před dovršením plnoletostí)
• doložit zdravotní způsobilost ( potvrzení praktického lékaře)
• podat platnou žádost o řidičské oprávnění

Výuka a výcvik v autoškole:

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele, ze zákona je minimální počet 28hodin.
Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně, v poslední fázi výcviku spojené 4 hodiny v jeden den.

Závěrečná zkouška v autoškole:

Zkouška v autoškole je rozdělena do 2 částí:
A. z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1x test v počítačové zkušební místnosti )
B. z praktické jízdy (za přítomnosti zkušebního komisaře a učitele v naší Autoškole, 30 min.)